Ga naar de inhoud

Het kindercraniofonds?

Jaarlijks worden er in België meer dan 250 kinderen geboren met een zichtbaar "ongewoon" aangezicht. Meest gekend want ook meest voorkomend zijn de lip-, kaak- en gehemeltespleten (ruw geboortecijfer: 160 per jaar).

Hemifaciale microsomie met éénzijdige misvormingen in het aangezicht, en cranio(facio)synostosen met weerslag in schedel en aangezicht zijn meer opvallend maar gelukkig minder frequent.

In België is een spontane centralisatie van de behandeling opgetreden. Zo bevat de gegevensbank van het Schisisteam van het UZBrussel 846 patiënten in actieve of passieve opvolging.

Ons doel

Dit jaar is ons doel de overheid te sensibiliseren om een databank op te richten voor craniofaciale congenitale diagnosen. Op die manier kan het probleem van al dan niet gewenste/ontijdige zwangerschapsonderbrekingen worden aangepakt. Het Kindercraniofonds zal hiertoe nauw samenwerken met de Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen (VAGA) en de opbrengsten van RidetoSmile2017 zullen hiertoe worden aangewend.

 

Uw hulp is welkom

Via giften, schenkingen bij nalatenschap.

Klik hier om te doneren

Giften van meer dan 40 Euro zijn aftrekbaar (VZW)

Bedankt voor jouw steun!

Reeds geholpen kinderen

Dankzij Ride to Smile 2016 kon een deel van de kosten van de doctoraatsthesis van logopediste Marie Cocquyt worden betaald.

Logo Ride to Smile

Partners