Ga naar de inhoud

Geef een donatie

Stortingen kunnen gebeuren op BE05-3631-7524-3775 

 (BIC code BBRUBEBB)

met vermelding "naam + donatie Schisis".

Dhr. Rinus Willems (rinuswillems@mauricemommaerts.eu) zorgt voor het fiscaal attest, op basis van de door u bezorgde gegevens.

 

Uw gegevens

Partners