Ga naar de inhoud

Geef een donatie

Stortingen kunnen gebeuren op BE96 375-1007077-05 

 (BIC code BBRUBEBB)

met vermelding "44501018 - schisis".

Mevrouw E. Cornelis (els.cornelis@uzbrussel.be) zorgt voor het fiscaal attest, op basis van de door u bezorgde gegevens.

 

Uw gegevens

Partners